Ehliyet için gerekli teorik sınav iki kısımdan oluşuyor. Bldiğimiz 50 soruluk test ve ‘hazard perception test’.

Aha ben bunu paylaşırım...